Akcyza na samochody osobowe

Każda osoba importująca do Polski samochód osobowy ma prawny obowiązek podatkowy zadeklarować w Urzędzie Celnym i zapłacić podatek akcyzowy. Uregulowania te wynikają z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym. Zapłata akcyzy musi nastąpić przed rejestracją samochodu osobowego, a w praktyce wygląda to tak, że jednym z dokumentów wymaganych podczas pierwszej rejestracji tego samochodu w Polsce jest zaświadczenie o zapłacie tego podatku.

Zadać zatem można sobie pytanie – w jaki sposób obliczyć wysokość tego podatku?

fot.1 Jest to problem, ponieważ w nowych uregulowaniach tej Ustawy należy wskazać wartość rzeczywistą samochodu osobowego. W tym stanie rzeczy nie może stanowić tej wartości kwota zapisana na fakturze czy umowie zakupu samochodu. Import realizowany jest przede wszystkim po to, aby zakupić samochód osobowy taniej niż jego rzeczywista wartość w Polsce.

Wtedy i tylko wtedy ma on sens. Jeśli w procedurze importu (czy wewnątrzwspólnotowego nabycia) kupilibyśmy samochód w cenie takiej, jaka obowiązuje na tą markę, model, rocznik i stan techniczny w Polsce to zakup nie miałby sensu. Auta osobowe kupowane są w tych warunkach taniej. Tym bardziej auta, które sprowadzane są z USA. Wpisanie na deklaracji akcyzowej AKC-U kwoty, jaka wynika z faktury czy umowy zakupu mogłoby natychmiast, albo w przeciągu najbliższych 5 lat (takie uprawnienia ma organ podatkowy) spowodować zweryfikowanie tej wartości przez Urząd Celny, który mógłby zmienić tą wartość, jako podstawę opodatkowania, naliczyć dodatkową opłatę, a od tej opłaty odsetki.

Rzeczywistą wartość sprowadzanego pojazdu w Polsce można sprawdzić w dostępnych systemach takich jak INFOEXPERT czy EUROTAX. Oszacują one wartość auta tylko wtedy, gdy nasze auto nie posiada uszkodzeń. Często jednak samochody sprowadzane do Polski posiadają mniejsze czy większe uszkodzenia. W tych warunkach dane, jakie uzyskamy z tych systemów nie odzwierciedlają rzeczywistości. Niezbędnych do ustalenia tej wartości rzeczywistej będzie wówczas zwrócenie się do specjalisty – rzeczoznawcy z dziedziny samochodowej, który dokona oględzin sprowadzanego samochodu i ustali jego wartość wydając na tą okoliczność stosowną opinię. Wraz z deklaracją AKC-U przekazuje się wówczas do Urzędu Celnego sporządzoną przez biegłego opinię. Urząd Celny może oczywiście zakwestionować jej treść i zarządzić badanie samochodu przez wytypowanego rzeczoznawcę, ale sytuacja taka ma miejsce niezmiernie rzadko.

Akcyza na samochody osobowe wynosi:

- 3,1% wartości dla samochodu osobowego o pojemności do 2.0l włącznie
- 18,6 % wartości dla samochodu osobowego o pojemności wyższej niż 2.0l